Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

    Hicl, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem již zaběhlé společnosti Poštor s.r.o.. Popisuje problémy a možnosti řešení Poštoru od zavedení webových stránek a další implementace informačních systémů až po celkovou reorganizaci ...
  • Zvyšování výkonnosti společnosti pomocí benchmarkingu 

    Hicl, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá využitím benchmarkingu u vinařské společnosti Baloun. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je pak provedena analýza současné situace dané firmy a jejího ...