Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování proudění suspenzí 

    Hideghéty, Attila
    Diplomová práce se zabývá prouděním v hydrocyklónu. Hydrocyklón je separační stroj, kterým slouží k oddělování pevných částice z kapaliny (nejčastěji z vody). Díky tangenciálnímu vstupu do zařízení nastává silné vířivé ...
  • Vyprazdňování rotující nádoby 

    Hideghéty, Attila
    Předložená bakalářská práce zpracovává děje spojené s hydromechanikou. Za vším stojí Eulerovy rovnice hydrostatiky, hydrodynamiky a Bernoulliho rovnice. Voda má v rotující nádobě charakteristickou hladinovou plochu. Při ...