Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh dynamického tlumiče vibrací 

    Hilšer, Pavel
    První část bakalářské práce se zabývá kmitáním, základními veličinami, jeho tlumením a metodami modelování dynamiky. V druhé části je rozebrána problematika dynamických tlumičů a vysvětlen jejich princip. Poté je v simulačním ...
  • Tření a mazání kloubní chrupavky 

    Hilšer, Pavel
    Práce se zabývá způsobem, jak přítomnost kyseliny hyaluronové a fosfolipidů ovlivňuje tření a mazání synoviální chrupavky s důrazem na optimalizaci viskosuplementů. Toho je docíleno pomocí analýzy součinitele tření pro ...