Now showing items 1-2 of 2

  • Nehodovost mladých řidičů 

    Hillebrant, Michael
    Tato diplomová práce se zabývá nehodovostí mladých řidičů v České republice. V úvodní části se práce zabývá teorií, ve které popisuje mladé řidiče z hlediska jejich psychologických vlastností. Zkoumá také jednotlivé konkrétní ...
  • Vyhodnocení měrných křivek průtoků ve vodoměrném profilu 

    Hillebrant, Michael
    Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení měrných křivek průtoků ve vybraných vodoměrných stanicích ČHMÚ na vybraných tocích v povodí řeky Moravy. Cílem práce je na podkladě měřených Qh bodů měrné křivky průtoků koryta ...