Now showing items 1-2 of 2

  • Geometrický plán v prostředí vedeném v DKM 

    Hlávka, Miroslav
    Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby geometrického plánu na rozdělení pozemku a průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků vedeném v grafickém prostředí digitální katastrální mapy. Práce je rozdělena na teoretickou ...
  • Zaměření části obce Kotvrdovice pro obnovu katastrálního operátu 

    Hlávka, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Kotvrdovice. V této části je předpokládaný posun zástavby vůči platné katastrální mapě, z důvodů historického vývoje za druhé ...