Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce sufixových polí a jejich využití v bioinformatice 

    Hlávka, Ondřej
    Práce pojednává o perspektivní datové struktuře, která se nazývá sufixové pole. Tato datová struktura je zde podrobněji popsána a v práci je dále uvedeno rozdělení algoritmů pro konstrukci tohoto pole. Je zde popsáno několik ...
  • Vyhledávání vazebních míst transkripčních faktorů 

    Hlávka, Ondřej
    V dnešní době je v molekulární biologii velice důležité zkoumat mechanismus regulace genové exprese. Genová exprese je mimo jiné regulována pomocí transkripčních faktorů, které se vážou do specifických sekvencí v regulačních ...