Now showing items 1-2 of 2

  • Design elektrického ručního šlehače 

    Hlaďová, Veronika
    Hlavním cílem této bakalářské práce je dosáhnout moderního vzhledu ručního elek-trického šlehače. Výsledný návrh by měl splňovat všechny konstrukční, ergonomické a estetické vlastnosti. Cílem je tedy vytvořit jedinečný ...
  • Design elektrického vozítka pro seniory a invalidy 

    Hlaďová, Veronika
    Hlavním cílem této diplomové práce je dosáhnout moderního vzhledu elektrického vozítka pro seniory a invalidy. Výsledný návrh by měl splňovat všechny konstrukční, ergonomické a estetické vlastnosti. Cílem je tedy vytvořit ...