Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza časových řad s využitím hlubokého učení 

  Hladík, Jakub
  Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj pre predikciu časových radov s pomocou hlbokého učenia. V prvej časti práce je stručný popis hlbokého učenia a jeho porovnanie s klasickým strojových učením. V ďalšej časti sa nachádza ...
 • Nástroj pro návrh hluboké neuronové sítě 

  Hladík, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť program pre vizualizáciu umelých neuró- nových sietí. V prvej časti sú definované umelé neurónové siete, porovnané s biologic- kými sieťami a s procesormi osobných počítačov. V ...
 • Příprava kompozitů keramika-kov pro balistickou ochranu 

  Hladík, Jakub
  Cílem této práce je příprava keramicko-kovového kompozitu pro balistickou ochranu. Přičemž velká pozornost se klade na rozhraní obou materiálů. Práce popisuje jak vlastnosti používaných keramik a kovů, tak i aplikovatelné ...
 • Termojaderná fúze a její energetické využití 

  Hladík, Jakub
  Účelem této bakalářské práce je formou rešerše čtenáři přiblížit princip termojaderné fúze, její objev a výzkum, dále princip udržení fúze, druhy reaktorů využívajících termojadernou fúzi a následné jejich využití v energetice.