Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh na zlepšení komunikace ve firmě s cílem zvýšení spokojenosti zákazníků 

  Hladíková, Lucie
  Diplomová práce se zaměřuje na vztahy existující uvnitř firmy, které jsou nedílnou součástí firemní kultury a vnitropodnikové komunikace. Teoretická část je zaměřena na problematiku komunikačního procesu, jednotlivé typy ...
 • Návrh plánu zálohování a obnovy IS/IT 

  Hladíková, Lucie
  Cílem práce bylo navrhnout bezpečnější postup zálohování a obnovy dat oproti stávajícímu. K tomuto účelu bylo vybráno několik technologií, která toto kritérium splňují.
 • Posouzení vybraného čerpacího systému 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je hydraulické posouzení čerpacího systému. V teoretické části se práce zabývá rozdělením čerpadel a jejich hydraulickým návrhem. Dále se také zabývá problematikou čerpání odpadních vod. V praktické ...
 • Účinnost procesů úpravy vody s využitím aktivního uhlí 

  Hladíková, Lucie
  Předmětem diplomové práce problematika výskytu pesticidů v životním prostředí a možnost jejich odstranění přes aktivní uhlí. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část rešeršní a část praktickou. Rešeršní část je zaměřena ...