Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh a tvorba aplikace pro archivaci dokumentů 

    Lipták, Ľuboš
    Diplomová práca sa zameriava na návrh a tvorbu webovej aplikácie slúžiacej na správu registratúry a dokumentov firmy. Jej cieľom je vývoj softvéru pre malé až stredné firmy, ktorý uľahčí využívanie archívu firmy. Použité ...
  • Virtualizace a optimalizace IT infrastruktury ve společnosti 

    Lipták, Roman
    Diplomová práca sa zaoberá využitím technológií virtualizácie a konsolidácie s cieľom optimalizácie IT infraštruktúry vo vybranej spoločnosti. V analýze je spracovaný súčasný stav IT infraštruktúry a sú uvedené požiadavky ...