Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza realitního trhu 

    Hladišová, Marika
    Tato bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí určených k bydlení. Jako první vymezuje základní pojmy týkající se realitního trhu, který dále rozděluje podle různých hledisek, zabývá se také faktory ovlivňující ...
  • Cena, kvalita a rizika poskytování prací a služeb facility managementu 

    Hladišová, Marika
    Tato diplomová práce se zabývá cenou, kvalitou a riziky v poskytování prací a služeb Facility managementu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se Facility managementu, jeho přínosy, způsoby zajištění, ...