Now showing items 1-1 of 1

  • Správa serverových farem 

    Hlaváč Ďurán, Dominik
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom systému pre komplexnú správu a monitorovanie serverových fariem založených na operačnom systéme Red Hat Enterprise Linux/CentOS pomocou nástroja Ansible. V práci je uvedený stručný popis ...