Now showing items 1-3 of 3

 • Dvoudobý motor pro malý motocykl 

  Hlaváč, Štěpán
  Tato diplomová práce obsahuje konstrukční návrh dvoudobého motoru pro malý motocykl. V první části byla provedena rešerše těchto motorů. Byli stanoveny hlavní rozměry motoru a výpočet sil působících v klikovém mechanismu. ...
 • Přesná měření dálky ultrazvukem 

  Hlaváč, Štěpán
  Tento projekt popisuje řešení ultrazvukového senzoru pro přesné měření vzdálenosti k plošnému cíly s rozsahem měření do 20 cm. Informuje o základních vlastnostech ultrazvukového vlnění a jeho šíření v prostředí. Vybírá ...
 • Vysokofrekvenční měřič výkonu 

  Hlaváč, Štěpán
  Tento projekt popisuje různé principy měření výkonu elektromagnetických vln ve volném prostoru a na vedení. Pro každou metodu jsou uvedeny používané senzory a jejich reálné parametry. Je zde proveden rozbor ochran ...