Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh marketingové strategie 

  Drápal, Jan
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií specifické společnosti. Práce obsahuje analýzu současné marketingové strategie. Na základě této analýzy jsou vypracovány návrhy a doporučení, které přispějí k vyššímu prodeji ...
 • Rozvoj lidských zdrojů ve firmě 

  Hlaváč, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje, s důrazem na část vzdělávání zaměstnanců v podniku UNISTAV a. s. V současnosti se stává péče o rozvoj lidských zdrojů jednou z nejdůležitějších činností personální práce. ...
 • Rozvoj marketingových aktivit firmy 

  Hlaváč, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou rozvoje marketingových aktivit společnosti Unistav a.s. Tato firma se zabývá obchodní a stavební činností. Teoretická část práce se zaměřuje na komunikační politiku, analýzu vnitřního a ...