Now showing items 1-6 of 6

 • Bezpečnostní testování zařízení s Bluetooth 

  Hlaváček, Jan
  Cílem práce je rozbor a soupis bezpečnostních rizik technologie Bluetooth, sestavení Bluetooth adaptéru a návrh a sestavení testovacích postupů, které pomohou vyhodnotit bezpečnost testovaného zařízení.
 • Bytový dům 

  Hlaváček, Jan
  Projekt řeší novostavbu bytového domu v katastrálním území města Chotěboř, kraj Vysočina. Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům, nepodsklepený a zastřešený jednopláštovou plochou střechou. Obvodové stěny jsou vyzděny ze systému ...
 • Program pro správu rizik metodou průběžných očekávaných ztrát 

  Hlaváček, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit program pro správu rizik metodou ALE. Program slouží k výpočtu ALE v informačních systémech se zaměřením na středně velké firmy.
 • Rodinný dům s ordinací 

  Hlaváček, Jan
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s ordinací v katastrálním území obce Chotěboř, okres Havlíčkův Brod. Rodinný dům má tři nadzemní podlaží a garáž. Půdorys domu je obdélníkového tvaru. Střecha je navržena plochá. Je ...
 • Studie návrhů na zlepšení výrobních procesů se zaměřením na štíhlé procesy včetně BOZP 

  Hlaváček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení opatření, které povedou k navýšení produkce, úspoře mzdových nákladů a zlepšení bezpečnosti na pracovišti. V první části je zpracován teoretický přehled štíhlé výroby a nástroje, ...
 • Využití metod projektového řízení ve vybraném strojírenském podniku 

  Hlaváček, Jan
  Diplomová práce se zaměřuje na vybrání a aplikaci metod a nástrojů projektového management ve strojírenském podniku. První část práce se zaměřuje na teoretické poznatky. Druhá část je analýza současného stavu podniku a ...