Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - vytvoření street food podniku 

    Hlaváčik, Jakub
    Bakalárska práca sa venuje tvorbe podnikateľského zámeru v oblasti gastronómie. Konkrétne sa jedná o koncept nazývaný „street food“. Prvá časť práce obsahuje vysvetlenú teóriu a kľúčové pojmy. V druhej časti, analytickej, ...