Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh systému motivace a hodnocení zaměstnanců ve společnosti DSB EURO s.r.o. 

    Hlaváčková, Alena
    Bakalářská práce se věnuje problematice systému motivace a hodnocení ve vybrané organizaci. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti motivace a hodnocení zaměstnanců, pomocí dotazníkového šetření analyzuje současný stav v ...
  • Založení podnikatelského subjektu na venkově 

    Hlaváčková, Alena
    Diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru na založení vinotéky s posezením v obci Jedovnice. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz a dotazníkového šetření je v návrhové části sestaven ...