Now showing items 1-7 of 7

 • Investiční životní pojištění 

  Tilšerová, Pavlína
  Diplomová práce si klade za cíl analyzovat současné možnosti investičního životního pojištění v České republice. V teoretické části práce charakterizuji systém a základní pojmy životního pojištění a investičního životního ...
 • Komparace oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle České účetní legislativy a IFRS 

  Hlaváčková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vykazování a oceňování dlouhodobého hmotného majetku, pořízeného formou finančního leasingu, podle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Dále ...
 • Návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek 

  Hlaváčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vzniku pohledávek, zajištění závazků, vztazích věřitelů a dlužníků. Práce obsahuje návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek u podnikatele ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Večeřová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací zdanění příjmů vybrané fyzické osoby. Teoretická část práce je zaměřena na objasnění základních pojmů týkajících se zdanění příjmů fyzických osob a dále problematikou sociálního ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hlaváčková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu pro založení nového podniku Sweet Gauching. Poskytne teoretický přehled o vytvoření podnikatelského plánu. Práce obsahuje reálný a proveditelný návrh podnikatelského ...
 • Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výsledek hospodaření vybrané společnosti 

  Kaňová, Marie
  Diplomová práce je zaměřena na komparaci vybraných rozdílů v účtování a vykazování položek v povinných účetních výkazech, které vznikají mezi Českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Na ...
 • Vybrané rozdíly mezi českým finančním účetnictvím a IFRS 

  Hlaváčková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými rozdíly mezi Českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Dále se tato diplomová práce zaměřuje na posouzení dopadů vybraných rozdílů do ...