Now showing items 1-6 of 6

 • Investiční životní pojištění 

  Tilšerová, Pavlína
  Diplomová práce si klade za cíl analyzovat současné možnosti investičního životního pojištění v České republice. V teoretické části práce charakterizuji systém a základní pojmy životního pojištění a investičního životního ...
 • Komparace oceňování dlouhodobého hmotného majetku podle České účetní legislativy a IFRS 

  Hlaváčková, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vykazování a oceňování dlouhodobého hmotného majetku, pořízeného formou finančního leasingu, podle České účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Dále ...
 • Návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek 

  Hlaváčková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na vymáhání pohledávek. Poskytne přehled o procesu vzniku pohledávek, zajištění závazků, vztazích věřitelů a dlužníků. Práce obsahuje návrh na zavedení systému vymáhání pohledávek u podnikatele ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hlaváčková, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu pro založení nového podniku Sweet Gauching. Poskytne teoretický přehled o vytvoření podnikatelského plánu. Práce obsahuje reálný a proveditelný návrh podnikatelského ...
 • Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výsledek hospodaření vybrané společnosti 

  Kaňová, Marie
  Diplomová práce je zaměřena na komparaci vybraných rozdílů v účtování a vykazování položek v povinných účetních výkazech, které vznikají mezi Českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Na ...
 • Vybrané rozdíly mezi českým finančním účetnictvím a IFRS 

  Hlaváčková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými rozdíly mezi Českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Dále se tato diplomová práce zaměřuje na posouzení dopadů vybraných rozdílů do ...