Now showing items 1-2 of 2

  • Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Hlaváčková, Petra
    Diplomová práce se zabývá možnostmi financování pořízení dlouhodobého majetku pro konkrétní společnost. V první části práce jsou uvedeny a vysvětleny základní teoretické pojmy, především dlouhodobý majetek, způsoby financování ...
  • Vnitropodnikové směrnice vybrané firmy 

    Hlaváčková, Petra
    Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby vnitropodnikových směrnic ve společnosti VH atelier, spol. s r.o. Cílem bakalářské práce je navrhnout povinné nebo doporučené vnitropodnikové směrnice, které budou splňovat ...