Now showing items 1-2 of 2

  • Zdravotně technické a plynovodní instalace v mateřské škole 

    Hlaváčová, Zuzana
    Bakalářská práce se zabývá odváděním odpadních a dešťových vod, zásobováním vodou a plynovodem v mateřské škole. Řešený objekt je z části dvoupodlažní, nepodsklepený. V teoretické části se zabývá směšováním vody. Technická ...
  • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve výrobní hale 

    Hlaváčová, Zuzana
    Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací a plynovodní instalace ve výrobní hale v Tišnově. Teoretická část se zabývá odváděním a čištěním odpadních vod s obsahem ropných látek. Práce se dále zaměřuje ...