Now showing items 1-2 of 2

  • Katalog armatur pro tlakové stokové sítě 

    Hlavínek, Jakub
    Práce popisuje současný stav navrhování TSS, základní charakteristiky TSS a základy navrhování v České republice a v zahraničí v souladu s českými a evropskými normativními předpisy. Další část rešerše obsahuje popis armatur ...
  • Software WEST pro výpočet čistíren odpadních vod 

    Hlavínek, Jakub
    Diplomová práce se v teoretické části věnuje vybraným softwarům pro matematické modelování procesů probíhajících během čištění odpadních vod. Shrnuje a porovnává dostupné softwary na trhu, jejich použití, výhody a nevýhody. ...