Now showing items 1-2 of 2

  • CNC programování součástky do airsoftové pušky 

    Hlavačka, Daniel
    Cílem bakalářské práce je inovace součástky do airsoftové pušky, která zahrnuje výběr alternativního materiálu, designové i funkční úpravy. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu a simulace CNC obrábění v ...
  • Numerická simulace rozšiřování trubky za dynamických podmínek 

    Hlavačka, Daniel
    Práce navazuje na projekt FSI-S-14-2394, v rámci kterého byl zkoumán biaxiální stav napjatosti podélně svařovaných trubek z materiálu 17 240. Experiment probíhal za dynamických podmínek na padostroji, který byl navržen s ...