Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh modernizace marketingové strategie Českého atletického svazu 

    Hlavatá, Michaela
    Cílem bakalářské práce je návrh marketingové strategie Českého atletického svazu. První část práce definuje teoretická východiska, objasňuje terminologii marketingu a marketingové strategie. V praktické části jsou zjišťovaná ...
  • Návrh změn marketingových aktivit hotelu U Loubů 

    Hlavatá, Michaela
    Předložená diplomová práce se zabývá analýzou marketingové strategie Hotelu U Loubů. Komplexně zkoumá a hodnotí současný stav poskytovaných služeb, marketingové komunikace i personálního obsazení. V návrhové části jsou pak ...