Now showing items 1-2 of 2

  • Biometrická identifikace otisku prstu 

    Hlavatý, Matej
    Projekt sa zaoberá spracovaním a porovnaním otlačkov prstov. Preberá obecné princípy biometrie a rôzne metódy analýzy otlačkov prstov. Navrhuje vlastné riešenie problému formou adaptívnych maskových operátorov na detekciu ...
  • Předzpracování obrazu 1D gelové elektroforézy 

    Hlavatý, Matej
    Projekt sa zaoberá automatickým spracovaním výsledkov 1D gélovej elektroforézy. Študuje základné princípy elektroforézy a druhy šumu a chýb ovplyvňujúcich výsledok. Navrhovaný program slúži na automatickú detekciu stĺpcov ...