Now showing items 1-2 of 2

  • Mikrostrukturní optická vlákna s dutým jádrem 

    Hlavatý, Václav
    Cílem práce bylo studium, návrh a ověření metod pro spojování mikrostrukturních a standardních jedno nebo více vidových vláken. Hlavní část práce byla zaměřena na metody svařování těchto optických vláken. Při vytváření ...
  • Svařování speciálních optických vláken 

    Hlavatý, Václav
    Cílem bakalářské práce je navrhnout svařovací procesy pro speciální optická vlákna. V textu jsou popsány postupy úprav základního svařovacího procesu pro tři vlnové délky PM vláken. Pro každý typ vlákna byl vytvořen ...