Now showing items 1-16 of 16

 • Automatizace technologického projektování 

  Pavlíček, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem programu, který provádí technologa-projektanta základními úkoly spojenými s technologickým projektováním. Zabývá se metodami kapacitních propočtů a metodami technologického projektování. ...
 • Návrh provozu elektro Dobiaš 

  Dobiáš, Radek
  Téma práce řeší zvýšení skladovacích ploch ve firmě elektro Dobiáš, která se zabývá prodejem elektroinstalačního materiálu. Je navrženo řešení výstavby nového skladu. V kapitole 5 jsou uvedeny postupy realizace návr-hu. ...
 • Optimalizace výrobního programu a výrobního profilu 

  Petr, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou uvedení do souladu mezi výrobním programem a výrobním profilem podniku. Dále jsou zde řešeny otázky stanovení optimálního výrobního programu a hodnocení investičních akcí. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Himer, Martin
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru nové obchodní společnosti. Nejprve je definována podstata podnikatelského záměru a sepsány poznatky z literatury. Dalším bodem je analýza trhu. Následně je ...
 • Podnikatelský záměr - uvedení nového produktu na trh 

  Sklenář, Tereza
  Tato marketingová studie je zaměřena na zpracování podnikatelského plánu zavedení nového produktu na trh. Jedná se o nově navrhované zařízení určené lidem s omezenou schopností pohybu nohou, které by jim usnadnilo pohyby ...
 • Projekt generelu závodu. 

  Blahák, Emil
  Tématem této bakalářské práce je komplexní generel vybrané firmy z Jihomoravského kraje. V první části se zabývá vývojem výroby v období od vzniku až do současnosti a jsou zde popsány některé nedostatky a problémy nynějšího ...
 • Racionalizace manipulace s materiálem v Bosch Diesel s.r.o. 

  Novák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá problémy s rozmístěním strojů a pracovišť a tokem materiálu v dílně sériových oprav vysokotlakých vstřikovacích čerpadel v závodě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Impulzem pro vypracování této ...
 • Racionalizace manipulační dílny 

  Vičar, Miroslav
  Cílem této studie je dosažení výrazné racionalizace výrobního a montážního závodu firmy Cargo Van Brno. Při návrhu nového dispozičního řešení výrobních prostor bylo dostáno všech stanovených omezení od vedení společnosti ...
 • Racionalizace provozu Kiekert CS 

  Janoušek, Pavel
  Téma práce řeší navýšení poptávky ve firmě Kiekert CS, která vyrábí centrální zámky Basisschloss. Jsou předloženy 3 varianty řešení: Snížení pracnosti kritických pracovišť, zavedení víkendových směn a zdvojení kritických ...
 • Racionalizace provozu Koukola 

  Nevrkla, Josef
  Bakalářská práce se ve své první části zabývá rozborem podniku. Cílem rozboru je nalezení aktuálních nedostatků. Druhá část je zaměřena na odstranění těchto nedostatků s návrhem variant řešení. Následuje výběr a podrobné ...
 • Racionalizace skladového hospodářství a manipulace s materiálem v 1. Brněnské strojírně 

  Svoboda, Marek
  Tato diplomová práce se ve své první části zabývá rozborem a technologické dokumentace, manipulace s materiálem, strojů a manipulačních zařízení.Cílem těchto rozborů je vytipování nedostatků současného stavu.V druhé části ...
 • Racionalizace vnitropodnikové manipulace u firmy Igor Láník - Techservis Boskovice 

  Šamšula, Petr
  Tato diplomová práce se ve své první části zabývá rozborem a technologické dokumentace, manipulace s materiálem, strojů a manipulačních zařízení. Cílem těchto rozborů je vytipování nedostatků současného stavu. V druhé části ...
 • Racionalizace výroby el. generátorů v TES Vsetín a.s. 

  Kašpar, Ladislav
  Cílem této práce je výrazná racionalizace výroby kostry generátoru TES 472. Při zpracování této práce byly vyhodnoceny nedostatky současného stavu a navrženy možné směry řešení. Na základě analýzy předností a nedostatků ...
 • Racionalizace výroby servomotoru v AVEKO 

  Poláčková, Kateřina
  Cílem této práce je racionalizace výrobního postupu základních komponent servomotoru vyráběného firmou AVEKO s.r.o. Na základě rozboru současného stavu a vytipovaných nedostatků byly provedeny návrhy změn ke zvýšení objemu ...
 • Vizualizace výrobních podkladů ve firmě IFE Brno 

  Hudec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem efektivity vizualizace při zpracování pracovních postupů. Jsou zde stručně popsány základní programy, pomocí nichž se vytváří pracovní postup ve firmě IFE. Na příkladu součásti a ...