Now showing items 1-2 of 2

  • Informační strategie firmy 

    Hlavenková, Miluše
    Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího informačního systému a návrhy vhodné pro posílení automatizace obchodních procesů a dalšího růstu společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teoretickým ...
  • Návrh marketingového plánu wellness centra 

    Hlavenková, Miluše
    Bakalářská práce se zabývá marketingovou analýzou podniku a návrhy vhodné pro posílení konkurenceschopnosti a dalšího růstu společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům z oblasti ...