Now showing items 1-1 of 1

  • Tvorba investičního portfolia 

    Horňák, Karel
    V této bakalářské práci se budu zabývat tvorbou investičních portfolií a budou zde také uvedeny jejich návrhy. Při tvorbě budu vycházet z ekonomických výsledků emitentů. V teoretické části budou popsány metody, které k ...