Now showing items 1-2 of 2

  • Únavové vlastnosti niklové superslitiny IN738LC s AlSi vrstvou za teploty 800 °C 

    Hlavnička, Radek
    Tato práce posuzuje vliv nanesené ochranné AlSi vrstvy na únavové vlastnosti základního materiálu, kterým je niklová slitina Inconel 738 LC. Ochranná vrstva je vyrobena žárovým plazmatickým nástřikem s následným tepelným ...
  • Únavové vlastnosti ultrajemnozrnných Mg slitin 

    Hlavnička, Radek
    Tato práce se zabývá posouzením vlivu zjemnění zrna metodou ECAP na únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ 91. V rámci práce byly na vzorcích, v litém stavu a ve stavu po zpracování metodou ECAP, provedeny tahové a únavové ...