Now showing items 1-2 of 2

  • Deskový most přes řeku Krupou 

    Hlavoň, Michal
    Bakalářská práce se zabývá návrhem nového mostu dle ČSN EN 1992-1-1. Most slouží k převedení místní komunikace přes řeku Krupou. Most je řešený jako deskový lichoběžníkového tvaru s plným průřezem. Staticky je most vyřešený ...
  • Dvoutrámový most přes řeku Bebravu 

    Hlavoň, Michal
    Předmětem diplomové práce je návrh mostu přes řeku Bebrava. Hlavní náplní je výpočet spojité nosní konstrukce o třech polích. Byly zpracovány tři varianty, z nichž byla zvolena varianta předpjatého dvoutrámovéhomostu.Rozpětí ...