Now showing items 1-13 of 13

 • Interakce jádro – tavenina při odlévání hlav válců z Al slitin do kovových forem 

  Hlavsa, Petr
  Předložená dizertační práce se zabývá interakcemi na rozhraní jádro - tavenina při odlévání hlav válců z Al slitin do kovových forem a řeší konkrétní problém s nalepeným ostřivem po odjadrování u odlitku naftové hlavy ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Bartoš, Jan
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provedeni stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Zastavěná plocha objektu je 608,23 m2. Zastřešení je ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Stuchlík, Radek
  Projekt řeší částečně dvoupodlažní rodinný dům s mezipatrem ve městě Zlíně, v městké části Kudlov. Pozemek se nachází v proluce mezi stávající zástavbou a je svažitý. Dům o čtvercovém půdorysu je navržen z dřevěné sloupkové ...
 • Novostavba rodinného domu 

  Šenovský, Josef
  Projekt řeší technickou dokumentaci částečně podsklepeného rodinného domu v obci Horní Lhota. Budova je umístěna na svažitém terénu. Dům má půdorysný tvar dvou obdélníků a má dvě sedlové střechy. V suterénu se nachází ...
 • Novostavba rodinného domu Bludov 

  Urban, Kamil
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu. Dům je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Stavba je navržena z tradičních ...
 • Novostavba rodinného domu Bratčice 

  Kolářová, Eva
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Bratčicích se stávajícím vinným sklepem. Objekt má charakter obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou a střešními vikýři. Je navržen v mírně svažitém terénu a ...
 • Novostavba rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami v obci Trutnov 

  Baštan, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami ve městě Trutnově. Dům je částečně podsklepen a má dvě ...
 • Novostavba rodinného domu s provozovnou 

  Kouřilová, Vendula
  Předmětem této bakalářské práce je projekt rodinného domu s provozovnou v Kyjově - Nětčicích. Součástí jsou všechny prováděcí výkresy objektu. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Zastavěná plocha objektu činí ...
 • Novostavba rodinného domu v městysi Jedovnice 

  Zouhar, Martin
  Řešením bakalářské práce je novostavba rodinného domu v městysi Jedovnice. Tento objekt je umístěný na konkrétním pozemku, který jasně limitoval možnosti stavby. Rodinný dům je částečně podsklepený, s jedním nadzemním ...
 • Novostavba rodinného domu, Hodonín 

  Ševela, Zdeněk
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu. Dům je plně podsklepen, má obytné podkroví a sedlovou střechu s vikýři. Stavba je ...
 • Novostavba rodinného domu, Žarošice 

  Krupica, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické časti projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu. Dům je částečně podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Stavba je navržena z tradičních ...
 • Problematika zpracování průkazu energetické náročnosti budovy při prodeji a pronájmu stávajících objektů 

  Hlavsa, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
  Příspěvek se zabývá zásadní změnou v zákoně o hospodaření energií, která od roku 2013 zavádí v některých případech povinnost zpracování průkazů energetické náročnosti budovy i pro stávající objekty. Jedním z těchto případů ...
 • Tepelně technické vady v kontextu možného dopadu na cenu věci nemovité 

  Hlavsa, Petr; Rašovská, Lucie (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
  Thermal technical faults of buildings do not immediately mean life threatening danger in comparison with momentous static faults. However, it’s not possible to underrate them. On the one hand they can carry an increased ...