Now showing items 1-6 of 6

 • Česká vědecká stanice v Antarktidě 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Na základě dlouholetých aktivit českých vědců v Antarktické oblasti a na základě doporučení významných vědeckých pracovišť, zejména pak pana Dr. Bernarda Stonehause, představitele Polárního institutu university v Cambridge, ...
 • Koncept návrhu energeticky soběstačných domů (ESD) 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2012)
  V době, kdy asi 1,6 miliardy lidí žije bez pravidelných dodávek elektrické energie a dokonce 2 miliardy lidí bez proudu a zásobování vodou, se zdají být ESD jednou z východisek tohoto globálního problému. Masovější pochopení ...
 • SBTool as a tool for creating the concept of energy self-sufficient buildings 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2016-11-11)
  Tvorba konceptů energeticky soběstačných budov (dále ESB) je po pasivních domech dalším aktuálním tématem, avšak různorodost jejich pojetí je daleko širší. Příspěvek pojednává o způsobech chápání a definování ESB a o využití ...
 • Studentský dům na Starém Brně 

  Hlavsa, Tomáš
  Projekt řeší návrh studentského bydlení na Starém Brně s blízkou vazbou na střed města. Přináší nové pohledy na utváření a stavění v městském bloku. Vnitroblok je pojat jako syntéza klidové a obslužné funkce města.
 • Tepelné izolace z hlediska svázané primární energie 

  Hlavsa, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
  Vyhodnocení tepelných izolací z hlediska primární vázané energie potřebné na jejich výrobu a jejich podílu na tepelné obálce budov.
 • Tvorba konceptu energeticky soběstačných obytných budov 

  Hlavsa, Tomáš
  Tvorba koncepce domů je prvořadý úkol architektů projektantů v oboru architektury a stavitelství. I když základní požadavky zůstávají napříč časem stále stejné, možnosti jejich řešení se neustále vyvíjí a mění. Navíc s ...