Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh elektronického obchodu pro umělce a architekty 

    Hložanka, Jan
    Abstrakt Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem elektronického obchodu, který by měl sloužit začínajícím umělcům a architektům. Blíže porovnává a analyzuje různá řešení elektronického obchodu. Pomocí open-source ...