Now showing items 1-2 of 2

  • Demonstrační aplikace Symbian S60 

    Hlobil, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá operačním systémem Symbian S60 pro mobilní telefony. Je zde popsána struktura operačního systému Symbian a rozebrány jsou jeho stěžejní části. Hlavním cílem práce je demonstrace možností ...
  • Simulace reálné trajektorie golfového míčku z videa 

    Hlobil, Marek
    Práce se bude zabývat simulací letu golfového míčku na základě videozáznamu. V práci bude popsán způsob, jakým lze na základě prvních několika nalezených bodů trajektorie míčku zjistit její zbytek až po bod dopadu. Pro ...