Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza materiálového toku a průběhu zásob mezi výrobními úseky 

  Lanzendörfer, Tomáš
  Tato práce se zabývá analýzou materiálového toku mezi výrobními úseky propojenými mezilehlým skladem. První část práce je soustředěna na podrobný rozbor logistiky a teorie zásob. Druhá část je zaměřena na tvorbu simulačního ...
 • Analýza rámu silničního kola 

  Šustr, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá MKP analýzou tuhosti rámu silničního kola REPETE R2: REASON dle metodiky testování tuhosti v laboratořích EFBE. Teoretická část popisuje nejdůležitější fakta ohledně konstrukčního řešení ...
 • Dílenská zdvižná plošina pro motocykly 

  Hloušek, David
  Bakalářská práce je zaměřena zejména na konstrukční návrh univerzální zdvižné plošiny pro motocykly. Zdvih plošiny je proveden hydromotoru. Nosnost plošiny je 600kg a výše zdvihu 1200mm.
 • Kácecí hlavice 

  Pokorný, Radek
  Tato bakalářšká práce pojednává o návrhu a vlastní koncepci kácecí hlavice pro odstraňování drobných náletových dřevin umístěné na nakládací jeřáb lesního stroje. Zařízení je řešeno jako nástavba obslužného stroje, přičemž ...
 • Manipulační zařízení do autodílny 

  Mour, Jiří
  Cílem této práce je koncepční návrh nůžkového zvedáku pro osobní automobily, doprovázený funkčními a pevnostními výpočty. Hlavními parametry pro návrh je nosnost 3000 kg a výška zdvihu 1700 mm. Práce dále obsahuje stručný ...
 • Manipulační zařízení pro barely 300 kg 

  Dostál, Martin
  Hlavní náplní práce je koncepční návrh manipulačního zařízení na plechové barely s příslušnými zadanými parametry. Návrh vychází z kritické rešerše obdobných konceptů na trhu, hlavně z jejich nedostatků vhodné pro zlepšení. ...
 • Manipulační zařízení pro skleněné tabule 

  Skutil, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulačního zařízení pro skleněné tabule, které umožní přepravu tabulí po části haly mezi šikmými přepravními stojany a pracovištěm. V práci je provedeno konstrukční ...
 • Modifikace materiálového toku zásobování výroby 

  Hloušek, David
  Hlavní náplní práce je analýza a návrh mezi halového zásobování ve společnosti Hella Autotechnik Nova v Mohelnici. Tato firma se zabývá výrobou velké škály předních světlometů, zadních koncových a brzdových světel, ale i ...
 • Návrh dílenské servisní plošiny pro pneumobil 

  Suchý, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mobilního nůžkového zvedáku na základě zadané výšky zdvihu, rozměrů desky stolu a nosnosti zvedáku. V první části se práce věnuje srovnání podobných zařízení. V druhé části se zabývá ...
 • Návrh dílenského sloupového zvedacího zařízení pro motorové vozidlo 

  Skácel, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zvedacího zařízení, který má mít minimální nosnost 3500 kg a minimální zdvih 1000 mm. Cílem práce je rozebrat možná koncepční řešení zvedacích zařízení a navrhnout dvousloupový ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro automobil 

  Rec, Matouš
  Tématem této bakalářské práce jsou zvedací zařízení pro automobily. V úvodní části je provedeno stručné rozdělení běžně dodávaných zařízení podle jejich konstrukce. Následující stěžejní část se věnuje návrhu konstrukce ...
 • Návrh dílenského zvedacího zařízení pro zahradní techniku 

  Kroupa, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dílenského zvedacího zařízení pro zahradní techniku. Parametry pro zvedací zařízení byly stanoveny na nosnost 100 kg, rozměry pracovního stolu 1200x800 mm a minimální výšku pracovního ...
 • Návrh horizontálního štípacího zařízení na dřevo 

  Mikl, Marek
  Cílem bakalářské práce je rešerše štípaček dřeva a štípacích nástrojů, následně bylo za úkol vytvořit vlastní návrh horizontálního štípacího stroje s využitím štípací mříže podle zadaných parametrů. Práce je rozdělena do ...
 • Návrh kuželového štípače na dřevo 

  Stejskal, Jan
  Bakalářská práce se skládá z úvodní rešeršní části a konstrukčního návrhu kuželového štípače na dřevo se zadanými technickými parametry, maximální délkou a šířkou polena. Součástí práce jsou výpočtové a pevnostní kontroly ...
 • Otočný válečkový stůl 

  Christov, Rosen
  Práce obsahuje koncepční návrh otočného válečkového stolu pro změnu směru pohybu europalet. Její součástí jsou možná konstrukční řešení. Návrh hlavních konstrukčních prvků. V závěru práce je model navržené konstrukce a ...
 • Pohonné systémy pojezdových ústrojí mobilních pracovních strojů 

  Voburka, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o současných koncepčních řešeních pohonů mobilních pracovních strojů. Porovnává různé typy přenosu kroutícího momentu z hnacího ústrojí na kola z hlediska účinnosti, druhu podvozku a způsobu ...
 • Přídavná pracovní zařízení a nářadí pro stroje pro zemní práce 

  Švrček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá průzkumem v současné době vyráběných a prodávaných doplň-kových zařízení ke stavebním strojům, konkrétně k nakladačům a rypadlům. Bakalářská práce má formu kritické rešerše mající za úkol vytvořit ...
 • Samopojízdné pracovní plošiny 

  Černý, Jan
  Tato bakalářská práce obsahuje rozdělení pracovních plošin, současné koncepční řešení nůžkových a sloupových plošin s mechanismem zdvihu, základní výbavu těchto plošin a bezpečnost při práci. Je zde také uvedena kritická ...
 • Studie tandemových návěsů užívaných v zemědělství 

  Szymeczek, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o tandemových návěsech přípojných k traktorům a jejich využívání v zemědělství. Výhradní část práce je věnována konstrukčním prvkům a uzlům těchto strojů. Další část tvoří popis několika ...
 • Zařízení pro předepnutí pružiny zámku 

  Majer, Tomáš
  Práce se zabývá obecnou definicí automobilového zámku a problematikou, spojenou s tímto pojmem. Dále pak pojednává o konstrukci, testování a montáži zámku. V konstrukční části je navrženo předepínací zařízení, které by ...