Now showing items 1-1 of 1

  • Daňová optimalizace daně z příjmů právnické osoby 

    Hnát, Patrik
    Tato bakalářská práce se zabývá daní z příjmu právnických osob a zákonné možnosti úspory na dani z příjmu ve vybrané společnosti. V teoretické části se zabývám právní úpravou zdanění právnických osob, dále pojmy sloužící ...