Now showing items 1-1 of 1

  • Využití finanční analýzy v podniku 

    Kernová, Martina
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti TRANZA a.s. Klíčová pozornost je věnována elementárním metodám. Veškeré údaje použité pro finanční analýzu vychází z poskytnutých podnikových dokumentací. ...