Now showing items 1-1 of 1

  • Požární zbrojnice 

    Hořák, Michal
    Diplomová práce řeší novostavbu požární zbrojnice. Stavbu tvoří jeden objekt. Objekt je umístěn ve Valašských Kloboukách, podél ulice Brumovská. Hlavní vstupy do budovy jsou orientovány na západ. Jedná se o dvoupodlažní ...