Now showing items 1-5 of 5

 • Podnikatelský záměr 

  Hošek, Martin
  Práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení nové společnosti, která bude provozovat sociální sít pro umělce. Tato sociální síť bude sdružovat různě zaměřené umělce a bude jim poskytovat možnost prezentace ...
 • Softwarová podpora finanční analýzy podniku 

  Hošek, Martin
  Bakalářská práce Softwarová podpora finanční analýzy podniku se zabývá hodnocením finanční situace podniku za použití vytvořeného softwaru pro výpočet finanční analýzy. Teoretická část popisuje základní metody finanční ...
 • Srovnání přístupů kvantitativní analýzy v spektroskopii laserem buzeného plazmatu 

  Hošek, Martin
  Obsahem předkládané práce je srovnání metod kvantitativní analýzy využívaných ve spektroskopii laserem buzeného plazmatu (LIBS). Nejdříve je vysvětlen princip LIBSu, následně je provedena rešerše nejčastěji užívaných metod ...
 • Studie proveditelnosti malého podniku 

  Hošek, Martin
  V této diplomové práci je zpracována studie proveditelnosti založení restaurace, která by měla vyplnit mezeru na trhu. Na základě teoretických poznatků, zjištěných skutečností a provedených analýz obsahuje řešení, které s ...
 • Studium energiových přechodů laserem buzeného plazmatu 

  Hošek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu experimentálních podmínek na samoabsorpci vybraných spektrálních čar hořčíku. Nejdříve jsou nastíněny znalosti potřebné ke správnému pochopení experimentu a jeho interpretaci, ...