Now showing items 1-2 of 2

  • Správa aplikace apache webovým rozhraním 

    Hošek, Roman
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací webové aplikace pro konfiguraci Apache serveru. Rozebírá problematiku konfigurace a jejích možných řešení. Pro výslednou aplikaci byl zvolen skriptovací jazyk PHP, s ukládáním dat ...
  • Systém pro sledování únavy řidiče 

    Hošek, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování obrazu na mobilních platformách, především na systému Android a jeho využití jako detektoru únavy řidiče. V úvodu je rozebrána problematika vlivu únavy na řidiče, především ...