Now showing items 1-4 of 4

 • Hybridní pohony městských autobusů 

  Hodas, David
  Bakalářská práce se zabývá začleněním hybridních autobusů do městské dopravy. Hodnotí jejich účinky na životní prostředí a možnosti nasazení do provozu. Pojednává o druzích hybridních pohonů, komponentech tohoto systému a ...
 • Posouzení efektivnosti a rizik projektu revitalizace výrobních prostor 

  Rusek, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení efektivnosti a rizik projektu revitalizace výrobních prostor. Předmětem zpracování diplomové práce je: charakteristika investičních projektů a jejich životní cyklus, obecné přístupy ...
 • Řešení dynamiky pohonné jednotky ve vozidle 

  Hodas, David
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení a volba nejvhodnější možnosti uložení pohonné jednotky ve vozidle kategorie Formule Student. Hodnotí celkové dynamické chování pohonné jednotky, která má být uložena v rámu vozu ...
 • Technologie výroby sklolaminátového dílu 

  Nenov, Stanislav Stojanov
  Diplomová práce je zaměřena na technologii výroby dílu ze sklolaminátu. Seznamuje s vlastnostmi kompozitních materiálů a jejich rozdělením dle geometrie výztuže, dle rozměrů výztuže, dle materiálu výztuže a materiálu ...