Now showing items 1-9 of 9

 • Animace a výpočty cyklických křivek v Maplu 

  Novák, Jiří
  Hlavním cílem této práce bylo zpracování tématu cyklických křivek a následné vytvoření interaktivních mapletů použitelných pro ilustraci tvorby a vlastností těchto křivek. Ve výsledné verzi se nachází maplet pro vykreslení ...
 • Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů 

  Beseda, Jiří
  Problematika extrému funkce více proměnných spočívá ve výpočtu maxima nebo minima této funkce. Toto maximum a minimum funkce může být lokální, vázané a globální. K výpočtu nám pomáhají zejména derivace funkce, které položíme ...
 • Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů 

  Beseda, Jiří
  Problematika extrémů funkce více proměnných spočívá ve výpočtu maxima nebo minima této funkce. Toto maximum a minimum funkce může být lokální, vázané nebo globální. K zjištění extrémů využíváme zejména Sylvestrovo kritérium, ...
 • Detekce otočení a změny měřítka obrazu užitím fázové korelace 

  Meduňa, Tomáš
  Tato práce se zabývá detekcí otočení a změny měřítka dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Rozebrán je potřebný matematický základ jako Fourierova transformace a její vlastnosti, který je demonstrován na příkladech. ...
 • Detekce posuvu objektu užitím fázové korelace 

  Bureš, Jiří
  Práce se zabývá problematikou registrace posuvu dvou podobných obrazů pomocí fázové korelace. Potřebný matematický základ (tj. především Fourierova transformace, window funkce a fázová korelace) je náležitě definován a ...
 • Extrémy funkce jedné a více proměnných 

  Floderová, Hana
  Extrémy funkce jedné a více proměnných je problematika, ve které se snažíme vypočítat maximum nebo minimum funkce. Maximum a minimum funkce může být lokální, globální a u extrémů funkce více proměnných ještě vázané. K ...
 • Optimalizace parametrů modifikované fázové korelace pro sub-pixelovou registraci obrazů 

  Kosová, Petra
  Práce je zaměřena na určení parametrů váhové funkce, která je pak použita pro určení posunu mezi dvěma obrazy se sub-pixelovou přesností. Jsou použity standartní techniky pro registraci obrazů jako je Fourierova transformace, ...
 • Program pro generování testovacích obrazů s definovanou sub-pixelovou přesností posunu a změny měřítka 

  Málková, Eliška
  Tato práce se zabývá generování testovacích sub-pixelově posunutých obrazu se známým posuvem. Ty umožní najít vhodné parametry váhové funkce, díky nimž se zpřesní hledání posuvu dvou obrazu. Dále je využito konvoluce s ...
 • Trasformace integrálů pomocí vektorových operátorů 

  Joch, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vektorovými operátory, kteří hrají podstatnou roli v matematickém zápisu fyzikálních dějů. Cílem této práce je seznámit čtenáře s jednotlivými vektorovými operátory a nastínit mu jejich ...