Now showing items 1-10 of 10

 • Bariéry rozvoje malých a středních podniků 

  Hodinková, Monika; Svirák, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Příspěvek se zaměřuje na problematiku rozvoje malých a středních podniků (dále jen MSP) působících v České republice. Hlavním cílem tohoto příspěvku je zhodnotit současnou situaci MSP v České republice, identifikovat hlavní ...
 • Daňové ráje z pohledu České Republiky 

  Zeman, David
  Tato bakalářská práce se bude v teoretické části zabývat pojmem daňových rájů, jejich rozdělením, využitím a výběrem. V druhé části budou porovnány tři firmy z České Republiky s obratem v řádech statisíců až do několika ...
 • Investiční záměr 

  Hodinková, Monika
  Tato diplomová práce je zaměřena na zhodnocení efektivnosti investičního záměru společnosti GSR s.r.o. Jedná se o investici do firemního areálu, jehož součástí by byla administrativní budova s kancelářemi a skladem. Tento ...
 • Letní tábor se zaměřením na florbal 

  Kejvalová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektu letního tábora se zaměřením na florbal. Je zaměřena na analýzu podmínek pro uspořádání tábora. Výsledek analýzy je použit pro návrh realizace tábora a jeho programu. Hlavním ...
 • Návrh optimalizace daňové povinnosti DPPO v roce 2008 

  Hodinková, Monika
  Tato bakalářská práce slouží pro vytvoření si lepší představy o dopadech daňové reformy, která vstoupila v platnost od 1.1.2008 a jejím hlavním cílem je nalezení optimálního poměru výplaty mzdy a zisku ve prospěch jednatele ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podnikání 

  Kuncová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem k vytvoření podnikatelského záměru rozvoje podnikání. Analyzuje současný stav podnikatelského subjektu a na základě současného stavu je vypracován návrh na zlepšení situace. Především se jedná ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podnikání 

  Kuncová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem k vytvoření podnikatelského záměru rozvoje podnikání. Analyzuje současný stav podnikatelského subjektu a na základě současného stavu je vypracován návrh na zlepšení situace. Především se jedná ...
 • Private Equity and Venture Capital: Investment Fund Structures in Europe 

  Zinecker, Marek; Svirák, Pavel; Hodinková, Monika (IBIMA, 2012-12-31)
  Suitable legal fund structures for private equity and venture capital (PE/VC) investments and their tax treatment have been considered as a key factor for stimulating the business environment. The Czech Venture Capital ...
 • Přechod na jinou právní formu podnikání z hlediska daně z příjmu 

  Houfková, Andrea
  Diplomová práce se zabývá daňovou problematikou. Je zaměřena na zhodnocení variant přechodu na jinou právní formu podnikání, a to z hlediska daňového zatížení. Zpracováním celkového daňového zatížení při různých právních ...
 • Tax management v malých a středních podnicích 

  Hodinková, Monika
  Disertační práce pojednává o problematice řízení daňové povinnosti a vymezuje pojem tax management vzhledem k jeho využití u malých a středních podniků. Práce se dále zabývá současným pohled na řízení daňové povinnosti ...