Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zefektivnění procesu obrábění vnitřního ozubení 

    Hoffmann, Jiří
    Předmětem této studie je návrh na zefektivnění procesu výroby unašeče s vnitřním ozubením. V úvodu práce jsou popsány některé druhy ozubení. Druhá kapitola je zaměřena na rozbor vyráběného dílu a pracovišť pro výrobu. Třetí ...
  • Sestavení technologického procesu pro součást "převodovka" 

    Hoffmann, Jiří
    Cílem bakalářské práce je sestavení technologického procesu na výrobu součásti skříně převodovky. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu s volbou vhodných nástrojů na obrobení odlitku. Dále sestavení NC ...