Now showing items 1-2 of 2

  • Hrubá vrchní stavba monolitického skeletu 

    Hoffmann, Ondřej
    Předmětem této bakalářské práce je řešení monolitické části hrubé vrchní stavby a to především návrhem technologického postupu pro realizaci nosné konstrukce budovy. V technologických předpisech bude zpracován návrh sestavy ...
  • Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně 

    Hoffmann, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu bytového domu. Součástí diplomové práce jsou technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány a rozpočet pro etapu zemních prací, hrubé stavby a zastřešení. ...