Now showing items 1-2 of 2

  • Testování přesnosti mobilního laserového skenování 

    Hoffmannová, Lada
    Diplomová práce popisuje sběr dat mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450. Mobilním mapovacím systémem bylo nasnímáno Výzkumné centrum AdMaS, kde bylo zřízeno kalibrační pole pro potřeby testování přesnosti. Stěžejní ...
  • Vytvoření lokalizačního systému v budovách Fakulty stavební VUT v Brně 

    Hoffmannová, Lada
    Práce se zabývá návrhem a částečnou realizací lokalizačního systému v prostorách areálu Fakulty stavební VUT. Jejím cílem je vyhotovení systémů QR kódů, které budou sloužit k zobrazení aktuální pozice člověka v mapovém ...