Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulická analýza vodovodní sítě sídliště Brno - Bystrc 

    Hofmannová, Lenka
    Bakalářská práce je zaměřena na hydraulickou analýzu spotřebiště Brno - Bystrc. Struktura je rozdělena do tří částí. První část je věnována rešerši používaných postupů, uplatňovaných principů a dostupných softwarových ...
  • Hydraulická drsnost vodovodních potrubí 

    Náplavová, Eva
    Bakalářská práce se zabývá hydraulickou drsností vodovodních potrubí, jejím zohledněním při hydraulickém modelování a následnou kalibrací hydraulického simulačního modelu. V teoretické části práce je zpracována literární ...