Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace portfolia cenných papírů drobného investora 

    Řezníček, Pavel
    Diplomová práce se zabývá optimalizací střednědobého portfolia cenných papírů drobného akcionáře na Burze Cenných Papírů Praha. V návaznosti na teoretický popis následuje globální fundamentální analýza s cílem odhadnout ...