Now showing items 1-2 of 2

  • 9DOF modul pro měření orientace prostoru 

    Hojdík, Matej
    Táto práca sa zaoberá návrhom a vytvorením 9DOF modulu pre vyhodnotenie orientácie v priestore. Práca obsahuje teoretický popis senzorov, matematického aparátu pre rotácie a pre Kalmanov filter. Praktická časť sa zaoberá ...
  • Regulační jednotka pro terárium 

    Hojdík, Matej
    Cieľom práce bolo navrhnúť systém pre reguláciu teploty, vlhkosti a osvetlenia terária vrátane programovateľného dávkovača vody. V práci sú rozobrané použiteľné prvky pre reguláciu zadaných veličín. Následne je v práci ...