Now showing items 1-4 of 4

 • Optimization-Based Inverse Identification of the Parameters of a Concrete Cap Material Model 

  Král, Petr; Hokeš, Filip; Hušek, Martin; Kala, Jiří; Hradil, Petr (IOP Publishing, 2017-06-12)
  Issues concerning the advanced numerical analysis of concrete building structures in sophisticated computing systems currently require the involvement of nonlinear mechanics tools. The efforts to design safer, more durable ...
 • Podrobná analýza složitých konstrukčních detailů 

  Hokeš, Filip
  Hlavním cílem práce je nalezení a popsání závislosti mezi únosností čepového spoje a velikostí vrtání otvoru pro čep. Stanovení této závislosti je provedeno podle normy ČSN EN 1993-1-8, teoretického řešení a nakonec pomocí ...
 • Statická a dynamická analýza předpjaté mostní konstrukce 

  Hokeš, Filip
  Hlavním cílem práce je provedení statické a dynamické analýzy předpjaté mostní konstrukce ve výpočtovém systému ANSYS. Pro analýzu byla vybrána lávka pro pěší přes Svratku v Brně. Ve vztahu k tomuto tématu se v práci nejprve ...
 • Steel Fibre Reinforced Concrete Simulation with the SPH Method 

  Hušek, Martin; Kala, Jiří; Král, Petr; Hokeš, Filip (IOP Publishing, 2017-06-12)
  Steel fibre reinforced concrete (SFRC) is very popular in many branches of civil engineering. Thanks to its increased ductility, it is able to resist various types of loading. When designing a structure, the mechanical ...